top of page

לכתוב בנשימה עמוקה כפר סבא

סדנת כתיבה אינטואיטיבית וביבליותרפיה בשילוב טכניקות נשימה

סדנת כתיבה אינטואיטיבית וביבליותרפיה בשילוב טכניקות נשימה

טלי כהן ציון

מנחה

אתאל רטיג

רכז/ת

מרכז צעירים , כפר סבא

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page