קבוצה שירה מדוברת בת ים

הקבוצה תחשף לאמנות השירה המדוברת בגלגולה המודרני והנועז 
(פואטרי סלאם), ותתמקד בביטוי עצמי דרך התנסות בכתיבה יוצרת
ובביצוע בימתי/ תיאטרלי. היצירה תאפשר לכל משתתפי הקבוצה עיבוד 
עצמי של חוויות ורגשות, חשיפה במסגרת תומכת, והתוודעות לחוויות 
האחר. יירכשו כלים להבעה בכתב, עריכה עצמית ודיבור עם קהל.

הקבוצה תחשף לאמנות השירה המדוברת בגלגולה המודרני והנועז
(פואטרי סלאם), ותתמקד בביטוי עצמי דרך התנסות בכתיבה יוצרת
ובביצוע בימתי/ תיאטרלי. היצירה תאפשר לכל משתתפי הקבוצה עיבוד
עצמי של חוויות ורגשות, חשיפה במסגרת תומכת, והתוודעות לחוויות
האחר. יירכשו כלים להבעה בכתב, עריכה עצמית ודיבור עם קהל.

אלפי גלברד

מנחה

עידן פלש

רכז/ת

מתנס יגלום, בת ים

איפה

הרשמה