top of page

קבוצת פלייבק חדרה

קבוצת תאטרון הפלייבק המשולבת של מרכז פנאי בית הראשונים ותכנית עמיתים. בקבוצה לומדים טכניקות משחק, אימפרוביזציה. פיתוח יכולת הקשבה והתנסות בהרחבת גבולות החשיבה. כמו כן מתאפשר החיבור הבין אישי, שיתוף, הפחתת סטיגמות והעלאת המודעות להתמודדות נפשית.

קבוצת תאטרון הפלייבק המשולבת של מרכז פנאי בית הראשונים ותכנית עמיתים. בקבוצה לומדים טכניקות משחק, אימפרוביזציה. פיתוח יכולת הקשבה והתנסות בהרחבת גבולות החשיבה. כמו כן מתאפשר החיבור הבין אישי, שיתוף, הפחתת סטיגמות והעלאת המודעות להתמודדות נפשית.

תמר בורר

אנה אגייב

מרכז פנאי בית הראשונים, חדרה

איפה

הרשמה

bottom of page