top of page

״פזמון הנפש״ קבוצת כתיבה יוצרת רמת השרון

קבוצה משולבת בבית ספר רימון למוסיקה, שפועלת זאת השנה ה-11. הקבוצה עוברת סדנת כתיבה יוצרת של שירים. משלבת משתתפי תכנית עמיתים, סטודנטים מרימון ויוצרים מהקהילה. המשתתפים עובדים במהלך השנה על שירים שנוצרים מתוך שיתופי פעולה, כשבתוך המרחב הייחודי מתאפשרת היכרות אישית והזדמנות לשינוי עמדות בתחום בריאות הנפש. בסוף הסדנה עולה מופע חגיגי ובו התוצרים הנבחרים מהסדנה.

קבוצה משולבת בבית ספר רימון למוסיקה, שפועלת זאת השנה ה-11. הקבוצה עוברת סדנת כתיבה יוצרת של שירים. משלבת משתתפי תכנית עמיתים, סטודנטים מרימון ויוצרים מהקהילה. המשתתפים עובדים במהלך השנה על שירים שנוצרים מתוך שיתופי פעולה, כשבתוך המרחב הייחודי מתאפשרת היכרות אישית והזדמנות לשינוי עמדות בתחום בריאות הנפש. בסוף הסדנה עולה מופע חגיגי ובו התוצרים הנבחרים מהסדנה.

ארי גורלי

נעמה דרור

בית ספר רימון למוסיקה, רמת השרון

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page