top of page

״הבית של פזמון הפש״ קהילת יוצרים רמת השרון

קהילת יוצרים משולבת שמשתתפיה בוגרי סדנאות פזמון הנפש לאורך השנים. הקבוצה פועלת לשינוי הסטיגמה בבריאות הנפש בקהילה בעזרת הופעות מוזיקליות מחומרים מקוריים.

קהילת יוצרים משולבת שמשתתפיה בוגרי סדנאות פזמון הנפש לאורך השנים. הקבוצה פועלת לשינוי הסטיגמה בבריאות הנפש בקהילה בעזרת הופעות מוזיקליות מחומרים מקוריים.

ארי גורלי

מנחה

נעמה דרור

רכז/ת

מתנ״ס קריית הצעירים(מגוונים) רמת השרון

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page