top of page

פזמון הנפש רמת השרון

סדנת כתיבה בבית הספר למוזיקה "רימון". קבוצה משולבת הכוללת סטודנטים מרימון וממשתתפי עמיתים. במהלך הסדנה, חברי הקבוצה, יכתבו שירים, יצרו ויפיקו מופע סיום משותף.

סדנת כתיבה בבית הספר למוזיקה "רימון". קבוצה משולבת הכוללת סטודנטים מרימון וממשתתפי עמיתים. במהלך הסדנה, חברי הקבוצה, יכתבו שירים, יצרו ויפיקו מופע סיום משותף.

ארי גורלי

מנחה

חנית לנדסמן

רכז/ת

בית הספר "רימון״ רמת השרון

איפה

סגורה

הרשמה

bottom of page