top of page

הרכב מוסיקלי בנימינה

הרכב מוסיקלי משולב בו מנגנים ושרים בצוותא אנשים מעמיתים ושאינם מהתכנית. ההרכב פועל זו השנה השישית. חברי ההרכב נפגשים מדי שבוע וחזרה מוסיקלית ומופיעים לאורך שנת הפעילות באירועים קהילתיים שונים (חגים, קבלות שבת, אירועי תרבות, חזרות פתוחות, מופעי סיום ואירועים קהילתיים).

הרכב מוסיקלי משולב בו מנגנים ושרים בצוותא אנשים מעמיתים ושאינם מהתכנית. ההרכב פועל זו השנה השישית. חברי ההרכב נפגשים מדי שבוע וחזרה מוסיקלית ומופיעים לאורך שנת הפעילות באירועים קהילתיים שונים (חגים, קבלות שבת, אירועי תרבות, חזרות פתוחות, מופעי סיום ואירועים קהילתיים).

שמואל גל

אביטל אוסטרליץ

חדר חזרות, דרך העצמאות 74, בנימינה

איפה

הרשמה

bottom of page