top of page

״מטאפורה״ קבוצת צילום

קבוצה ללימוד ולתרגול הצילום ככלי תקשורתי והבעתי. צילום מהווה שפה נוספת להבעת רגשות ויצירתיות וליצירת תקשורת בינאישית. השיח הקבוצתי סביב הצילום מאפשר את המבט אל האחר והכרתו, ובכך העלאת המודעות אל האחר והבנת מקומו של האדם בחברה. הקבוצה תזמן את המשתתפים להתנסות בכלי הצילום ככלי תקשורתי והשלכתי אל עצמנו ואל האחר.

קבוצה ללימוד ולתרגול הצילום ככלי תקשורתי והבעתי. צילום מהווה שפה נוספת להבעת רגשות ויצירתיות וליצירת תקשורת בינאישית. השיח הקבוצתי סביב הצילום מאפשר את המבט אל האחר והכרתו, ובכך העלאת המודעות אל האחר והבנת מקומו של האדם בחברה. הקבוצה תזמן את המשתתפים להתנסות בכלי הצילום ככלי תקשורתי והשלכתי אל עצמנו ואל האחר.

דוינה פיינברג-זגורי

אביטל אוסטרליץ

"הספירלה" איזור תעשייה בנימינה

איפה

הרשמה

bottom of page