top of page

יצירת מנדלות יקנעם

סדנה בת 22 מפגשים בה נלמד להכיר את עולמה של המנדלה כראי הנפש. נלמד תבניות גאומטריות שונות, טכניקות שונות לעבודה עם עפרונות צבעוניים וצבעים נוספים. נכיר את השפעות הצבע על המחשבות והרגשות שלנו, נכיר סמלים שונים ונצלול לתוך עולם של יצירה. משך כל מפגש בין שעה וחצי לשעתיים.

סדנה בת 22 מפגשים בה נלמד להכיר את עולמה של המנדלה כראי הנפש. נלמד תבניות גאומטריות שונות, טכניקות שונות לעבודה עם עפרונות צבעוניים וצבעים נוספים. נכיר את השפעות הצבע על המחשבות והרגשות שלנו, נכיר סמלים שונים ונצלול לתוך עולם של יצירה. משך כל מפגש בין שעה וחצי לשעתיים.

רגינה נוה

איתי זהבי

מתנ"ס יפה נוף, יוקנעם עלית

איפה

הרשמה

bottom of page