top of page

כדורגל באר שבע

קבוצת כדורגל המשלבת תכנים שונים סביב הקשר בין ספורט לבריאות הנפש, מיומנויות קבוצתיות ואישיות לצד אימון כדורגל. הקבוצה תעבור תהליך משותף באימונים תוך יצירת מרקם חברתי פתוח כשבסופו של התהליך, תשתתף הקבוצה בטורניר אוכלוסיות מיוחדות.

קבוצת כדורגל המשלבת תכנים שונים סביב הקשר בין ספורט לבריאות הנפש, מיומנויות קבוצתיות ואישיות לצד אימון כדורגל. הקבוצה תעבור תהליך משותף באימונים תוך יצירת מרקם חברתי פתוח כשבסופו של התהליך, תשתתף הקבוצה בטורניר אוכלוסיות מיוחדות.

צחי נגר

מנחה

אריאל גולן

רכז/ת

מרכז קהילתי נירים סנהדרין 99, באר שבע

איפה

הרשמה

bottom of page