top of page

קבוצת כתיבה חדרה

קבוצת כתיבה משולבת במהלכה יתנסו המשתתפים בתרגילי כתיבה על סמך כלים וטכניקות שיתורגלו בקבוצה. במהלך הפגישות המשתתפים יקבלו משובים לקטעי הכתיבה שלהם, יעמיקו ביצירות של סופרים ומשוררים ותיערך היכרות עם השפה הפואטית. המפגש הקבוצתי יאפשר מקום של התבוננות, שינוי עמדות וסטיגמות נפוצות, לצד פעילות פנאי במרחב הקהילתי במתנ"ס השכונתי. בסוף השנה יתקיים אירוע הפתוח לקהל הרחב בו יקריאו משתתפי הקבוצה יצירות עליהן עבדו.

קבוצת כתיבה משולבת במהלכה יתנסו המשתתפים בתרגילי כתיבה על סמך כלים וטכניקות שיתורגלו בקבוצה. במהלך הפגישות המשתתפים יקבלו משובים לקטעי הכתיבה שלהם, יעמיקו ביצירות של סופרים ומשוררים ותיערך היכרות עם השפה הפואטית. המפגש הקבוצתי יאפשר מקום של התבוננות, שינוי עמדות וסטיגמות נפוצות, לצד פעילות פנאי במרחב הקהילתי במתנ"ס השכונתי. בסוף השנה יתקיים אירוע הפתוח לקהל הרחב בו יקריאו משתתפי הקבוצה יצירות עליהן עבדו.

לילך גליל

עזרא מאירוביץ'

מתנס קלור, חדרה

איפה

הרשמה

bottom of page