top of page

מתבשלות עפולה

קבוצת בישול לנשים. קמה במטרה להעלות למודעות ולשיח את הקושי הקיים סביב נושאי הלידה והפוריות.

קבוצת בישול לנשים. קמה במטרה להעלות למודעות ולשיח את הקושי הקיים סביב נושאי הלידה והפוריות.

רינה חדד

מנחה

שירן דפרין כהן

רכז/ת

מתנס בית ויצו שחקים

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page