top of page

אורח חיים בריא שדרות

קבוצה משולבת של עמיתים גוונים ומשרד הבריאות. הקבוצה תעסק באורח חיים בריא.על ידי אמון שבועי בחדר כושר ובנוסף הרצאות שונות שקשורות בגוף ונפש

קבוצה משולבת של עמיתים גוונים ומשרד הבריאות. הקבוצה תעסק באורח חיים בריא.על ידי אמון שבועי בחדר כושר ובנוסף הרצאות שונות שקשורות בגוף ונפש

מנחה

נטע בוקובזה

רכז/ת

חדר כושר בשדרות

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page