top of page

יצירה לנפש רחובות

קבוצת אומנות לנפש, המשתתפים ירכשו מיומנויות עבודה במגוון טכניקות וחומרים , חיבור בין  החומרים הפיזים לנושאים: סטיגמה, שילוב בקהילה ותחום בריאות הנפש.

קבוצת אומנות לנפש, המשתתפים ירכשו מיומנויות עבודה במגוון טכניקות וחומרים , חיבור בין החומרים הפיזים לנושאים: סטיגמה, שילוב בקהילה ותחום בריאות הנפש.

אביטל אוחיון

מנחה

תמי ביטון

רכז/ת

מתנ"ס חוויות שוויץ המדע , סירני 52, חדר אומנות.

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page