אומנות ״ציור״ ירושלים

קבוצה משולבת לציור.  הקבוצה תעסוק בציור ככלי להבעה עצמית. חברי הקבוצה יעסקו בסוגיות שקשורות לבריאות נפשית וחברי 
הקבוצה יביעו תחושותיהם כלפי סוגיות אלו דרך צייר ציורים 
המביעים את צרכיהם ורגשותיהם של המשתתפים

קבוצה משולבת לציור. הקבוצה תעסוק בציור ככלי להבעה עצמית. חברי הקבוצה יעסקו בסוגיות שקשורות לבריאות נפשית וחברי
הקבוצה יביעו תחושותיהם כלפי סוגיות אלו דרך צייר ציורים
המביעים את צרכיהם ורגשותיהם של המשתתפים

מחמד סולטאן

מנחה

רים סעדה

רכז/ת

מנהל קהילתי בית דוד, ירושלים

איפה

הרשמה