top of page

קבוצת אומנות - 'חלון לנפש' בני ברק

קבוצה המורכבת ממשתפות עמיתים וסטודנטיות מארגון 'תוצרת הארץ'. בקבוצה זו נביע היבטים שונים של התמודדות באמצעות אומנות כך שכל יצירה תהא מעין 'חלון' לנפש. בקבוצה נתנסה בסוגי אומנות שונים: אומנות חזותית, כתיבה וצילום. את יצירות האומנות השונות נציג בחלונות הפונים ללובי המתנ"ס ובכך נפתח חלון הזדמנויות לבאי המתנ"ס להכיר ולהיחשף לנושא בריאות הנפש ממקום כנה ואישי.

קבוצה המורכבת ממשתפות עמיתים וסטודנטיות מארגון 'תוצרת הארץ'. בקבוצה זו נביע היבטים שונים של התמודדות באמצעות אומנות כך שכל יצירה תהא מעין 'חלון' לנפש. בקבוצה נתנסה בסוגי אומנות שונים: אומנות חזותית, כתיבה וצילום. את יצירות האומנות השונות נציג בחלונות הפונים ללובי המתנ"ס ובכך נפתח חלון הזדמנויות לבאי המתנ"ס להכיר ולהיחשף לנושא בריאות הנפש ממקום כנה ואישי.

רחלי שהרבני

מנחה

חוי שורצברט

רכז/ת

מתנס פרדס כץ, אברבנאל 60, בני ברק

איפה

פתוחה למשתתפי עמיתים

הרשמה

bottom of page