top of page

קבוצת אנימציה בית הכרם

קבוצה משולבת של עמיתים, בית סוטריה ומרכז ג'ינוגלי לאומנות בה ילמדו ויצרו סרטוני אמינציה

קבוצה משולבת של עמיתים, בית סוטריה ומרכז ג'ינוגלי לאומנות בה ילמדו ויצרו סרטוני אמינציה

מור

מנחה

אילה קרייזל

רכז/ת

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page