strip.jpg

תכניות עמיתים 

החלמה נפשית בעזרת הקהילה

החלמה ממחלה נפשית היא אפשרית. היא תוכל להתרחש כאשר גם האדם וגם הקהילה יהיו שותפים לתהליך ההתמודדות הנפשית.
אנחנו בתכניות "עמיתים" מאמינים שלכל אדם יש זכות לחולל שינוי בחייו ויכולת לחולל שינוי בחייו של אדם אחר. 
בהתאם לכך, תוכניות "עמיתים" פועלות לפיתוח קשרים בין האדם לבין הקהילה, וכך מאפשרות לכל אדם להרגיש משמעות, מחויבות ושייכות לקהילה.

עמיתים לנוער הינה תכנית ראשונה מסוגה בארץ, המציעה מערך חברתי-שיקומי בקהילה לבני נוער, המתמודדים עם קושי נפשי.

עמיתים לזכויות מהיא תכנית ייחודית, חדשנית ומערכתית, שנועדה לחולל שינוי בנושא מיצוי הזכויות בתחום בריאות הנפש. התכנית פועלת עם מתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע והקהל הרחב.

עמיתים לבוגרים הינה תכנית ארצית הפועלת לקידום החלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם בפעילויות פנאי, חברה והתנדבות בקהילה. כל זאת לצד העלאת מודעות ושינוי סטיגמה בבריאות הנפש.

מה חדש  עמיתים

מרץ 2021

ראשון

שני

שלישי

רבעי

חמישי

שישי

שבת

11263214-5de5-425a-9329-66c27247d5d5.jpg
צבי איתן

עמיתים לנוער

רכז בכרמיאל

מקור ההשראה שלו, עורר גם בנו השראה. הוא מתאר השתלבות בציטוט מרגש במיוחד שכולם חייבים לקרוא ולא תאמינו איזה מוזיקה צבי עושה!

858ee0c0-264e-4843-b4d4-b36360754dc9.jpg
הדס מילגרום

עמיתים לזכויות

אחראית תוכן באזור דרום וירושלים

את כוח העל שביקשה לעצמה, כולנו בעצם רוצים. היא הייתה רוצה לשבת לקפה עם פילוסוף נודע והדרך שלה להתמודד עם אתגרים תתן לכם כוחות מחודשים!

Image by Melissa Askew
leon.jpg

1.3

מהסתרה להסברה - סיפור אישי של ידדה דרך

מעמיתים לזכויות במתנ״ס אלעד

10:00

עמיתים מארחים מתמודדים עם החגים - פאנל הכולל נציגה מעמותת ער"ן, נציגה מעמותת יה"ל ומשתתפת ומרצה בעלת ידע מניסיון בעמיתים בוגרים ולזכויות.

24.3

20:00

 

1.3

מהסתרה להסברה - סיפור אישי של ידדה דרך

מעמיתים לזכויות במתנ״ס אלעד

10:00

עמיתים מארחים מתמודדים עם החגים - פאנל הכולל נציגה מעמותת ער"ן, נציגה מעמותת יה"ל ומשתתפת ומרצה בעלת ידע מניסיון בעמיתים בוגרים ולזכויות.

24.3

20:00

 
Image by Luca Bravo

דרושים בתכניות עמיתים

drushim.jpg

תכניות עמיתים מסכמות שנה 

עמיתים-סיכום 2020-1.png
עמיתים-סיכום 2020-1.png

האפליקציה של תכניות עמיתים 

אפליקציית עמיתים2.jpg