עפולה

שם: שחקים עפולה

רכזת: אורטל מטמון

טלפון: 04-6591005

מייל: ortalthm@gmail.com

עפולה

שם: ויצו עפולה

רכזת: שירן דפרין כהן

טלפון: 04-6591005

מייל: shiranchik86@gmail.com

עפולה

שם: ויצו עפולה

רכזת: ספיר פוגל

טלפון: 04-6591005

מייל: sapirfamitim@gmail.com