הרפורמה בבריאות הנפש

הטיפול עובר 
לקהילה

הרפורמה בבריאות הנפש נועדה להרחיב את השירותים שניתנים בקהילה בתחום בריאות הנפש ולשפר את איכותם.

מטרת הרפורמה היא לשלב בין הטיפול הנפשי לטיפול הגופני – מתוך תפיסה שאלו הם צדדים משלימים בבריאותו של האדם. הרפורמה מעבירה את האחריות לטיפול הנפשי לקופות החולים, אשר בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אחראיות לספק לתושבי ישראל את כל הטיפולים הרפואיים.

למי מגיע טיפול?

כל מי שיש לו/ה מצוקה נפשית או בעיה בתפקוד היום-יומי, זכאי/ת לטיפול. הטיפולים השונים יינתנו לאדם בהתאם לצורך, לפי שיקול דעת של איש מקצוע. כחלק מתהליך הטיפול יתבצע אבחון של הקושי שהאדם פנה לטיפול בגללו. במסגרת התהליך תיקבע אבחנה או שייקבע חשד )אפשרות( לאבחנה. האבחנה אינה מצב תמידי וקבוע והיא עשויה להשתנות במהלך הטיפול. במידה שלא אושר לכם הטיפול שלדעתכם אתם זכאים לו, זכותכם לערער על כך.

סל שירותי הבריאות בתחום בריאות הנפש

סל השירותים מגדיר את השירותים שאתם זכאים לקבל מקופת החולים. קופת החולים מחויבת לספק לכם את כל השירותים האלו)במרפאה שלה או במרפאה חיצונית( בזמן המתנה סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריכם.

שירותים הניתנים על ידי המרפאות: 

    טיפול שיחתי – פסיכותרפיה עם פסיכולוג/ית או עובד/ת סוציאלי/ת ועוד

    טיפול תרופתי, מעקב פסיכיאטרי

    הפניה לסל שיקום

    טיפול קבוצתי

    טיפול זוגי ומשפחתי

    הדרכה וייעוץ למשפחת המטופל/ת

    ביקורי בית

    ליווי תמיכתי של עובד/ת סוציאלי/ת

    ליווי של אחות

    טיפול יום במרפאה

במידה שהקופה לא מספקת לכם את השירותים האלה, זכותכם להתלונן על כך.

היכן אפשר לקבל את הטיפול הנפשי?

אפשרות 1: מרפאות של קופת החולים

    אפשר לקבל את כל השירותים הכלולים בסל בריאות הנפש.

    השירות ניתן בחינם לזכאי קצבת נכות (מי שאינו זכאי, משלם כ30- ש״ח מדי שלושה חודשים).              הטיפול ניתן ללא הגבלה, בהתאם לצורך הטיפולי.

אפשרות 2: מרפאות ציבוריות נוספות אפשר לקבל.

    טיפול במרפאות בריאות הנפש של משרד הבריאות או במרפאות של ספקים חיצוניים (כגון: בית חם, תפארת בית חם, מרקם, עמך, האגודה לבריאות הציבור ועוד). מרפאות אלו פעלו גם לפני הרפורמה.

    אפשר לקבל את כל השירותים הכלולים בסל בריאות הנפש.       

    כדי שיהיה ניתן לקבל את השירות, יש צורך בהפניה ובטופס 17 מקופת החולים.

    השירות ניתן בחינם לזכאי קצבת נכות (מי שאינו זכאי, משלם כ30- ש״ח מדי שלושה חודשים).

    הטיפול ניתן ללא הגבלה, בהתאם לצורך הטיפולי. ב רשימת המרפאות נמצאת באתרי קופות החולים, במוקדי המידע ובאתר משרד הבריאות.

בין קופת החולים למרפאות החוץ מתקיים הסדר שנקרא "שיטת המנויים", ולפיו טופס 17

ניתן בכל פעם עבור מספר מסוים של טיפולים. שיטת המנויים היא שיטת התחשבנות בלבד. היא אינה מגבילה את מספר הטיפולים.

                     כל עוד יש צורך טיפולי (קליני), קופת החולים  מחויבת לאשר את המשך הטיפול.                             במקרה כזה יקבלו המטופלים טופסי 17 נוספים.

                         במידה שיש צורך בהמשך טיפול, על המטפל/ת לפנות ולבקש זאת כאשר סדרת                           הטיפולים עומדת להסתיים.

אפשרות 3: פסיכותרפיסטים עצמאיים

ניתן לקבל טיפול שיחתי (פסיכותרפי) בלבד.

הטיפול ניתן אצל מטפלים שיש להם הסדר עם קופת החולים.

    הטיפול ניתן בתשלום – עלות פגישה ראשונית היא 55 ש״ח וכל מפגש נוסף יעלה 134 ש״ח.

    רשימת המטפלים נמצאת באתרים של קופות החולים או במוקדים הטלפוניים. ניתן לפנות ישירות למטפל/מהרשימה.

חשוב לדעת: 

פנייה למטפל/ת עצמאי/ת בתשלום תיעשה רק בהתאם לבקשת המטופל/ת ולאחר שהקופה הציעה לו/ה לקבל טיפול במרפאות קופת החולים (אפשרות 1) ובמרפאות חיצוניות (אפשרות 2).

צרו קשר

  • Instagram
  • Blogger
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • https://www.pinterest.com/amitim18/

עמיתים

לזכויות

amitim@matnasim.org.il

טלפון: 073-2870248

המלאכה 4, לוד