ירושלים

שם: מתנ״ס בית הכרם

רכזת: איילה קרייזל

טלפון:  02-6432245

מייל: amitimbk@gmail.com

ירושלים

שם: מתנ״ס גילה

רכזת: ורד חימון

טלפון:  02-6461111

מייל: redhai@gmail.com

ירושלים

שם: מתנ״ס רמות

רכזת: ישראל זליקוביץ

טלפון:  02-5867662

מייל: Israel.amitim@gmail.com

ירושלים

שם: מתנ״ס בית דוד

רכזת: רים מוחמד סעדה

טלפון:  02-6285451

מייל: reem.sadaa.22@hotmail.com