חולון

שם: מתנ״ס בן גוריון

רכזת: טל מזל

טלפון:  03-5528490

מייל: talmazal28@gmail.com

חולון

שם: מתנ״ס פסגות

רכזת: סיגל ברידג'ר

טלפון:  03-6530300

מייל: sigalbridger@gmail.com

חולון

שם: מתנ״ס נאות רחל

רכזת: אלירז רוזנפלד

טלפון:  03-5035499

מייל: shanireina@gmail.com

חולון

שם: מתנ״ס קליין

רכזת: סולי וקנין

טלפון:  03-5038083

מייל: amitim@holonet.org.il