ראשון לציון

שם: מתנ״ס רמת אליהו 

רכזת: זהר מילוא

טלפון:  03-9615133

מייל: amitim.zohar@gmail.com

ראשון לציון

שם: מתנ״ס רמת אליהו

רכזת: אסתר ביטאולין

טלפון:  03-5219225

מייל: ester.amitim@gmail.com

ראשון לציון

שם: מתנ״ס שיכוני מזרח

רכזת: דנה ניב

טלפון:  03-9688106

מייל: Dananiv.amitim@gmail.com

ראשון לציון

שם: מתנ״ס שיכוני מזרח

רכזת: אנה קרפ

טלפון:  

מייל: annakrep0308a@gmail.com

ראשון לציון

שם: מתנ״ס שיכוני מזרח

רכזת: ירדן שניפצקי

טלפון:  

מייל: yarden.shnip@gmail.com