תל אביב

שם: מרכז קהילתי בית בארבור 

רכזת: פנינה מולר

טלפון:  03-7391441/0

מייל: pninamoll@gmail.com

תל אביב

שם: מרכז קהילתי בית תמי

רכזת: יוסי עמרני

טלפון:  03-5288827

מייל: josamrani@gmail.com 

תל אביב

שם: מרכז קהילתי דב הוז

רכזת: דורון דן

טלפון:  03-7247910

מייל: doronamitim@gmail.com