רמת גן

שם: מתנ״ס רמת השיקמה

רכזת: שיר סירקוביצי

טלפון:  03-6311410

מייל: shirsircovici@gmail.com 

רמת גן

שם: מתנ״ס רמת השיקמה

רכז: אופיר שי

טלפון:  03-6311410

מייל: ofir.amitim@gmail.com