נתניה

שם: מתנ״ס קרית נורדאו 

רכז: הדר יצחקי

טלפון:  09-8659027

מייל: hadar.amitimn@gmail.com

נתניה

שם: מתנ״ס נאות הרצל

רכזת: אור גטר

טלפון:  09-8625059

מייל: or.geter@gmail.com

נתניה

שם: מרכז קהילתי מזרח נתניה

רכזת: נטלי סטפרו כדורי

טלפון:  09-8619911

מייל: natalie.amitim@gmail.com

נתניה

שם: מרכז קהילתי דורה נתניה

רכזת: חן בראליה

טלפון:  09-8356845

מייל: chenbamitim@gmail.com

עמיתים לנוער בנתניה

שם: מתנ״ס קרית נורדאו 

רכזת: ציפי הרשקוביץ

טלפון:  052-3397812

מייל: gutmanshira@gmail.com