קרית ים

שם: מתנ״ס קרית ים

רכזת: מיכל גפני

טלפון: 04-8750678

מייל: michal18380@gmail.com

קרית ים

שם: מתנ״ס קרית ים

רכזת: סוני לוינסון

טלפון: 04-8750678

מייל: ns.levinson@gmail.com