באר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים

רכזת: נוי ניב

טלפון: 03-  

מייל: Amitim.levin2@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים מרגליות

רכזת: דניאל יהוד

טלפון:  08-6291305

מייל: DANIELYAHUD@gmail.com

באר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים נווה נוי

רכזת: יונית קליין

טלפון:  

מייל: Amitim.neve-noy@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים לוין

רכזת: שגית אמזלג

טלפון:  08-6291305

מייל: Amitim.levin3@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים לוין

רכזת: אריאל גולן

טלפון:  08-6226922

מייל: amitim.levin3@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מתנ"ס באר שבע י"א

רכזת: שיר עג'מי

טלפון:  

מייל: amitim.ya@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מתנ"ס נווה זאב

רכזת: שלומית שטורך

טלפון:  

מייל: amitim.neve_zeev@kivunim7.co.il

באר שבע

שם: מתנ"ס רמות ספורטיב

רכזת: יעל אריאלי

טלפון:  

מייל: amitim.ramot-s@kivunim7.co.il

עמיתים לנוער בבאר שבע

שם: מרכז קהילתי כיוונים לוין

רכזת: עדן כהן

טלפון:  054-4548086

מייל: Edencohen3996@gmail.com