שליחת קורות חיים

75%

אחוז משרה

מיקום המשרה

בני ברק

מיידי

- תואר ראשון לפחות בתחום            הטיפול והשיקום
- ניסיון בעבודה בבריאות הנפש
- הבנה ומוטיבציה לעבודה              קהילתית, שיתופי פעולה בתוך

  המרכז הקהילתי ומחוצה לו
- ימי שלישי ימי עבודה חובה!
  העובד יקבל הכשרה, הדרכה          קבועה פרטנית וקבוצתית              מהתוכנית.