נצרת עלית

שם: המרכזים הקהילתיים בנצרת עילית ע"ש גורדון וברקוביץ בע"מ 

רכזת: מירי קורן

טלפון: 04-6467468

מייל: mirikor9@gmail.com

נצרת עלית

שם: המרכזים הקהילתיים בנצרת עילית ע"ש גורדון וברקוביץ בע"מ 

רכזת: קרין צוריה

טלפון: 04-6467468

מייל: karinpm13@gmail.com