כרמיאל

שם: מרכז תרבות וספורט בכרמיאל 

רכז: אמיר ארנון 

טלפון: 04-6282736

מייל: amir.al.arnon@gmail.com

כרמיאל

שם: מרכז תרבות וספורט בכרמיאל 

רכזת: מור אלבז

טלפון: 04-6282736

מייל: moramitim@gmail.com

עמיתים לנוער בכרמיאל

שם: מרכז תרבות וספורט בכרמיאל 

רכז: צבי איתן

טלפון: 052-6091137

מייל: zviamitim@gmail.com