הצוות שלנו

נועה גל-אור טפרברג

מנהלת תכנית עמיתים לבוגרים

%D7%A0%D7%A2%D7%94_edited.jpg

מנהל תכנית עמיתים לנוער

pp.jpg

עדי לידר ברבינג

מדריכת המנהלות האזוריות עמיתים לבוגרים   

%D7%A2%D7%93%D7%99_edited.jpg

יעל דור

מנהלת מחוז חיפה והעמקים עמיתים לבוגרים

%D7%99%D7%A2%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%A8_

שירה שטרנפלד

ממלאת מקום מנהלת

תכנית עמיתים לזכויות

שירה_edited.jpg

מדריכת מנחות עמיתים לבוגרים

%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_edited.jp

דר׳ יעל מזור

מנהלת תחום מחקר ופיתוח ומדריכת מנחות עמיתים לבוגרים

IMG_20210325_090158_edited.jpg

מנהלת מחוז צפון עמיתים לבוגרים

1620142248620_edited.jpg

מנהלת מחוז מרכז, מנהלת תחום קבוצות משולבות עמיתים לבוגרים

%D7%A7%D7%A8%D7%9F_edited.jpg

מנהלת מחוז דרום עמיתים לבוגרים

am-4.jpg

מנחה מחוז צפון עמיתים לבוגרים

עדי-חמד_edited.jpg

מנחה מחוז חיפה עמיתים לבוגרים

%D7%A2%D7%A4%D7%A8%D7%99_edited.jpg

זהר גל-נחמיאס

מנחה מחוז מרכז-שרון

עמיתים לבוגרים

052-2254652

am-4.jpg

מנחה מחוז מרכז עמיתים לבוגרים

%D7%90%D7%A1%D7%A3_edited.jpg

שגיא רודוי 

מנהלת אזור צפון עמיתים לזכויות

am-4.jpg

מנחה מחוז חיפה עמיתים לבוגרים

%D7%93%D7%A0%D7%94_edited.jpg

קותי גולדשמיד

מנחה מחוז מרכז עמיתים לבוגרים

052-6444978

%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99_edited.jpg

מנחה מחוז מרכז שפלה

עמיתים לבוגרים 

%D7%A2%D7%93%D7%99%20%D7%A4%D7%9C%D7%99%

זינב דיאב

מנהלת איזור צפון עמיתים לזכויות

am-4.jpg

מנהלת אזור מרכז עמיתים לזכויות

%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%

הדס לחר

מנחה ומנהלת תחום שיווק

תכניות עמיתים

am-4.jpg

מנהלנית ואחראית תוכנות מחשב תכניות עמיתים

%D7%90%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%94_edited.jp

מנהל איזור ירושלים ודרום

עמיתים לזכויות

%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%20%D7%AA%D7%99%

גבריאל סמלסון

רכז שיווק ומדיה חברתית

תוכניות עמיתים

%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_edi

מנהלת מחוז מרכז עמיתים לבוגרים

%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%94_edited.jp

עדי שושן

מנהלת מחוז ירושלים, מנהלת תחום מעורבות עמיתים לבוגרים

%D7%A2%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%A9%

מנחה מחוז באר שבע עמיתים לבוגרים

am-4.jpg

זהר שחר

מנחה מחוז חיפה והעמקים

עמיתים לבוגרים

%D7%96%D7%94%D7%A8_edited.jpg