top of page
תכניות עמיתים
החלמה נפשית בעזרת הקהילה
ellyot-588064-unsplash.jpg
החלמה ממחלה נפשית היא אפשרית. היא תוכל להתרחש כאשר גם האדם וגם הקהילה יהיו שותפים לתהליך ההתמודדות הנפשית.
אנחנו בתכניות "עמיתים" מאמינים שלכל אדם יש זכות לחולל שינוי בחייו ויכולת לחולל שינוי בחייו של אדם אחר.
בהתאם לכך, תוכניות "עמיתים" פועלות לפיתוח קשרים בין האדם לבין הקהילה, וכך מאפשרות לכל אדם להרגיש משמעות, מחויבות ושייכות לקהילה.

תוכנית "עמיתים" נולדה בשנת 2001, כשותפות בין משרד הבריאות והחברה למתנ"סים, בעקבות חוק שיקום נכי נפש בקהילה. בתחילת דרכה הופעלה התוכנית בחמישה מרכזים קהילתיים, וכיום אנחנו שלוש תוכניות הפועלות במעל 60 מרכזים קהילתיים ונותנות שירות לאלפי אנשים.
התפיסה המנחה את התוכנית רואה את המרכז הקהילתי כבית לקהילה, ולכן כמקום מפגש נורמטיבי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין קהילתם.

אנו מפעילים שלוש תוכניות: "עמיתים לבוגרים", "עמיתים לנוער" ו"עמיתים לזכויות". תוכנית "עמיתים לבוגרים" מלווה כ-3,000 מתמודדים בתהליך השתלבותם בקהילה באמצעות חוגים, פעילויות פנאי ומסגרות התנדבות לקהל הרחב.
התוכנית פועלת בשישים מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ.

תוכנית "עמיתים לנוער" היא תוכנית השיקום הראשונה בארץ לבני נוער מתמודדים.
תוכנית "עמיתים לזכויות" פועלת להנגשת זכויות בבריאות הנפש. הסיוע והעברת המידע מתבצעים בהובלת מסבירנים שמתמודדים בעצמם עם מגבלה נפשית.
מאחורי תוכניות "עמיתים לבוגרים" ו"עמיתים לזכויות" עומדים החברה למתנ"סים ומשרד הבריאות.
מאחורי תוכנית "עמיתים לנוער" עומדים החברה למתנ"סים, משרד הבריאות, משרד החינוך והקרן למפעלים מיוחדים של ביטוח לאומי.

קצת עלינו

bottom of page