top of page

קבוצת בישול ״מתבשלות״ עפולה

Jam Cookies

קהילת יוצרים משולבת, מורכבת מבוגרי סדנאות פזמון הנפש לאורך השנים. פועלת בשלוש השנים האחרונות בהנחיית ארי גורלי. הקהילה עובדת מידי שבוע על יצירה משותפת של כתיבת שירים והלחנתם. כיום משתתפי הקבוצה יוצאים להופעות רבות הכוללות תכנים הסברתיים בתחום בריאות הנפש, במטרה להעלות מודעות וליצור שיח על הנושא בעזרת המוסיקה.

רינה חדד

מנחה

שירן כהן   shiranchik86@gmail.com

רכזת

מתנ״ס שחקים - קפלן 6, עפולה

איפה

יום רבעי בשעה 17:30

מתי

bottom of page