נוגה אקוני

אחראית אזור צפון עמיתים לזכויות

nogaak@matnasim.org.il

050-9222149