מיה סנדרוביץ'

אחראית אזור דרום עמיתים לזכויות

mayaos@matnasim.org.il

055-6640452