שירה שטרנפלד

אחראית אזור מרכז עמיתים לזכויות

amitim.shira@gmail.com

050-3510440