יעל קרימגולד

מנהלת תחום מעורבות

ykrimgold@gmail.com

052-3461729