יפית נאור

מנהלת תחום אורח חיים בריא

yaffit@matnasim.org.il

050-7697698