אילונה בשן

מנהלת עמיתים לנוער

eylona@matnasim.org.il

052-6130386